Een scheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis in het leven van twee mensen. Naast alle emotionele aspecten komen er ook tal van praktische zaken bij kijken, waaronder de hypotheek op de gezamenlijke woning. Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor de hypotheek en wat kun je doen om deze zo goed mogelijk te regelen? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen.

Gevolgen van scheiden voor de hypotheek

Als je gaat scheiden en jullie hebben samen een hypotheek op de gezamenlijke woning, dan heeft dit een aantal gevolgen. Een scheiding kan bijvoorbeeld betekenen dat jullie de woning moeten verkopen en de hypotheek moeten aflossen. Ook kan het zijn dat één van jullie de woning wil behouden en de hypotheek overneemt. Dit heeft dan weer gevolgen voor de financiering van de hypotheek en de bijbehorende lasten.

Een ander gevolg van een scheiding kan zijn dat de rente op de hypotheek verandert. Als jullie samen een hypotheek hebben afgesloten, dan betalen jullie beide de helft van de rente. Als één van jullie de woning wil behouden en de hypotheek overneemt, dan kan het zijn dat de rente opnieuw moet worden vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de maandelijkse hypotheeklasten.

Als laatste kan een scheiding ook gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Als jullie samen een hypotheek hebben afgesloten en beiden staan op het adres van de woning ingeschreven, dan hebben jullie beiden recht op hypotheekrenteaftrek. Als één van jullie de woning verlaat, dan kan het zijn dat de hypotheekrenteaftrek verandert. Hierdoor kan het zijn dat de maandelijkse hypotheeklasten hoger worden.

Hypotheek overnemen bij scheiding

Als één van jullie de woning wil behouden en de hypotheek wil overnemen, dan moet dit worden vastgelegd in een notariële akte. Hierin wordt vastgelegd dat één van jullie de woning en de hypotheek overneemt. De hypotheekverstrekker moet hiermee instemmen en zal hierbij kijken naar de financiële situatie van degene die de hypotheek wil overnemen. Als deze persoon niet voldoende inkomen heeft om de hypotheek te kunnen betalen, dan zal de hypotheekverstrekker hier niet mee instemmen. Laat je hiervoor altijd bijstaand door een professional met verstand van hypotheken.

Bij het overnemen van de hypotheek moet ook rekening worden gehouden met de verdeling van de schulden en bezittingen. Als één van jullie de woning overneemt, dan moet er een bedrag worden betaald aan de ander. Dit bedrag is gelijk aan de helft van de overwaarde van de woning. De overwaarde is het bedrag dat overblijft nadat de hypotheekschuld is afgetrokken van de waarde van de woning.

Verkopen van de woning bij scheiding

Als jullie besluiten om de woning te verkopen, dan moet de hypotheek worden afgelost. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Als er na de verkoop nog een bedrag overblijft, dan wordt dit verdeeld tussen beide partners. Dit bedrag wordt ook wel de restschuld genoemd. Als er een restschuld is, dan moeten jullie samen afspraken maken over de verdeling hiervan.

Bij het verkopen van de woning moet ook rekening worden gehouden met eventuele boeterentes. Als jullie de hypotheek eerder aflossen dan de afgesproken looptijd, dan kan de hypotheekverstrekker een boeterente in rekening brengen. Deze boeterente kan aanzienlijk zijn en moet dus worden meegenomen in de berekening van de verkoopopbrengst. Laat altijd een professional met jullie meekijken, bijvoorbeeld iemand van Univé.

Hypotheek en alimentatie

Als één van jullie na de scheiding alimentatie moet betalen, dan kan dit gevolgen hebben voor de hypotheeklasten. Als degene die alimentatie moet betalen de hypotheek overneemt, dan kan het zijn dat er te weinig inkomen overblijft om de maandelijkse lasten te kunnen betalen. In dit geval moet er worden gekeken naar een oplossing, zoals het verlagen van de maandelijkse lasten of het aanpassen van de alimentatie.

Als degene die alimentatie ontvangt de hypotheek overneemt, dan kan dit gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Als deze persoon geen inkomen heeft en dus geen belasting betaalt, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kunnen de maandelijkse lasten hoger worden.

Tips bij hypotheek en scheiden

Als je gaat scheiden en jullie hebben samen een hypotheek, dan is het belangrijk om de volgende tips in acht te nemen:

  1. Maak goede afspraken over de verdeling van de schulden en bezittingen. Dit voorkomt conflicten en onduidelijkheid achteraf.
  2. Laat je goed informeren over de mogelijkheden en gevolgen van het overnemen van de hypotheek. Hierdoor voorkom je dat je voor onverwachte kosten komt te staan.
  3. Houd rekening met eventuele boeterentes bij verkoop van de woning. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
  4. Bespreek de alimentatie en de gevolgen hiervan voor de hypotheeklasten. Hierdoor voorkom je dat er te weinig inkomen overblijft om de maandelijkse lasten te betalen.

Wat als er sprake is van een samenlevingscontract?

Als je een samenlevingscontract hebt afgesloten en jullie hebben samen een koopwoning, dan kan het ontbinden van het samenlevingscontract gevolgen hebben voor de eigendom en de hypotheek van de woning. In dit artikel leggen we uit wat er gebeurt als je het samenlevingscontract ontbindt en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Het ontbinden van het samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partners die samenwonen zonder te trouwen. In het samenlevingscontract staan afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten, de eigendommen en de verplichtingen van beide partners. Als jullie besluiten om uit elkaar te gaan en het samenlevingscontract te ontbinden, dan moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden.

De koopwoning

Als jullie samen een koopwoning hebben, dan is dit een gezamenlijke bezitting. Bij het ontbinden van het samenlevingscontract moeten jullie afspraken maken over wat er met de woning gebeurt. Er zijn in principe drie mogelijkheden:

  1. Verkopen van de woning

Als jullie besluiten om de woning te verkopen, dan moeten jullie samen afspraken maken over de verdeling van de opbrengst. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Als er na de verkoop nog een bedrag overblijft, dan wordt dit verdeeld tussen beide partners. Dit bedrag wordt ook wel de restschuld genoemd. Als er een restschuld is, dan moeten jullie samen afspraken maken over de verdeling hiervan.

  1. Eén van jullie blijft in de woning wonen

Als één van jullie in de woning wil blijven wonen, dan moet de hypotheek worden overgenomen. De partner die in de woning blijft wonen moet de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Dit kan betekenen dat er een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten of dat de bestaande hypotheek moet worden aangepast.

Als één van jullie in de woning blijft wonen, dan moet er ook worden gekeken naar de eigendomsverhouding. Als jullie beiden voor de helft eigenaar zijn van de woning, dan moet de partner die in de woning blijft wonen de andere helft van de woning overnemen. Dit kan door middel van een notariële akte.

  1. De woning wordt verhuurd

Als jullie besluiten om de woning te verhuren, dan moeten jullie samen afspraken maken over de verdeling van de huurinkomsten. Ook moet er worden gekeken naar de eigendomsverhouding. Als jullie beiden voor de helft eigenaar zijn van de woning, dan moeten de huurinkomsten ook voor de helft worden verdeeld.

De hypotheek

Als jullie samen een hypotheek hebben afgesloten voor de koopwoning, dan moet ook worden gekeken naar wat er met de hypotheek gebeurt bij het ontbinden van het samenlevingscontract. Er zijn twee opties:

  1. De hypotheek wordt aangepast

Als één van jullie in de woning blijft wonen, dan moet de hypotheek worden aangepast. Dit kan door middel van een nieuwe hypotheek of door de bestaande hypotheek aan te passen. Bij het aanpassen van de hypotheek moet er worden gekeken naar de financiële situatie van de partner die in de woning blijft wonen. Deze partner moet de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Het kan zijn dat er een nieuwe rentevaste periode moet worden afgesproken of dat de hypotheekrente moet worden heronderhandeld. Het is belangrijk om hierover goed advies in te winnen bij een hypotheekadviseur.

  1. De hypotheek wordt afgelost

Als jullie besluiten om de woning te verkopen, dan moet de hypotheek worden afgelost. Bij de verkoop van de woning wordt de opbrengst gebruikt om de hypotheek af te lossen. Als er na de verkoop nog een bedrag overblijft, dan wordt dit verdeeld tussen beide partners. Dit bedrag wordt ook wel de restschuld genoemd. Als er een restschuld is, dan moeten jullie samen afspraken maken over de verdeling hiervan.

0 Shares:
You May Also Like